Select language
Portfolio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

 

กินรี, กินรา 1.20 เมตร, เสาโกสินารายณ์ 6.00 เมตร
ประเภทงาน :
-
ขนาด(กว้าง*ยาว*สูง) :
กินรี, กินรา 45*90*122 ซม.
น้ำหนัก :
กินรี, กินรา 27.5 กก.
สถานที่ :
สระน้ำโกสินารายณ์ จังหวัดราชบุรี
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

© 2007 Siam Taksin Company Limited. All rights reserved.