Select language
Portfolio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
 
กินรี, กินรา 1.40 เมตร + เสาสูง 7.00 เมตร
ประเภทงาน :
-
ขนาด(กว้าง*ยาว*สูง) :
กินรี, กินรา 48*120*147 ซม.
น้ำหนัก :
กินรี, กินรา 38 กก.
สถานที่ :
อ.เมือง จ.สระบุรี

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

© 2007 Siam Taksin Company Limited. All rights reserved.