Select language
Portfolio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

กินรี 1.20 เมตร + เสาพระแท่นดงรัง

ประเภทงาน :
-
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง):

กินรี 1.20 เมตร ขนาด 45*90*122 ซม.
เสาแป๊บเหล็ก 5 นิ้ว, 4 นิ้ว
ข้อต่ออะลูมิเนียมสูง  6.00 ม.

น้ำหนัก :
-
สถานที่ :
เทศบาลตำบลพระแท่น อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

© 2007 Siam Taksin Company Limited. All rights reserved.