Select language
Portfolio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
 
 
เสามังกร1.50 เมตร + หงส์จีน1.65 เมตร
ประเภทงาน :
-
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง) :

มังกรจีน 75*235*150 ซม.
หงส์จีน 165*220*
120 ซม.

น้ำหนัก :
-
สถานที่ :
เทศบาลเมือง จ. สระบุรี
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

© 2007 Siam Taksin Company Limited. All rights reserved.